LEGALIZACJA

Pomagamy i zajmujemy się sprawami związanymi z legalizacją pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, zgodnie z obowiązującym polskim i unijnym prawodawstwem.

Przejmujemy na siebie formalności związane z urzędową procedurą legalizacyjną, począwszy od przygotowania, przetłumaczenia i złożenia wymaganych prawem dokumentów aż do uzyskania zezwolenia na zatrudnienie pracownika i pobyt cudzoziemca w Polsce.

Na bieżąco monitorujemy proces związany z legalizacją pobytu i zatrudnienia w polskich urzędach administracji publicznej.

Pomagamy specjalistom i menedżerom z krajów Europy Wschodniej (Ukrainy, Białorusi, Rosji) w integracji i asymilacji w Polsce.

 

 

 

Co zyskujesz?:

✓ obsługę administracyjną i prawną na najwyższym poziomie,

✓ obsługę tłumacza w językach polskim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim,

✓ profesjonalne doradztwo w zakresie rozwiązań prawnych, podatkowych, ubezpieczeniowych i finansowych,

✓ reprezentację prawną na terenie Polski,

✓ asystę w zakresie działań zawodowych i biznesowych w Polsce i za granicą,

✓ dobrą cenę i redukcję swoich kosztów.

Poproś o telefon