LEGALIZACJA

Zajmujemy się czynnościami prawnymi i administracyjnymi, związanymi z legalizacją pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, zgodnie z obowiązującym polskim i unijnym prawodawstwem.

Przejmujemy na siebie formalności związane z urzędową procedurą legalizacyjną, począwszy od przygotowania i złożenia dokumentów do uzyskania zezwolenia na zatrudnienie pracownika i pobyt cudzoziemca w Polsce.

Pomagamy specjalistom i menedżerom z krajów Europy Wschodniej (Ukrainy, Białorusi, Rosji) w integracji i asymilacji w Polsce.

Poproś o telefon